KOMÁRNO - HOME PAGE
Komárno | Dávna história | Nová história | Geografia | Flóra | Fauna | Kúpele | Kultúra | Pamiatky | Pevnosť | Celementia | Významné budovy | Pamätníky | Alžbetin most | Kostoly

HLAVNÁ PONUKA

Komárno
Dávna história
Novodobá história
Geografia
  - Flóra
  - Fauna
  - Kúpeľné mesto
Kultúra
Historické pamiatky
  - Pevnostný systém
  - Celementia
  - Významné budovy
  - Pamätníky
  - Alžbetin most
  - Kostoly a viera
 
 

REKLAMA

 

KONTAKTY

Kultúra a spoločnosť -
Úrady a inštitúcie -
Školstvo -
Banky -
Mesto -
Web -

 

 

 KOMÁRNO

erb mesta Komárno Mesto Komárno leží na južnom Slovensku pri brehu Dunaja a zároveň pri štátnej hranici s Maďarskom. S našim južným susedom ho spája most Sv. Alžbety v ktorého strede je línia štátnej hranice. Samotné mesto je predstavené ďalej na týchto stránkach.
 

 

 EDITORIAL

Vitajte na týchto stránkach. Práca na nich sa zastaví až keď zmizne tento text. Pracujeme na dopĺňaní sekcií a fotografií z miest, ktoré ešte nie sú nafotené. Ďakujeme za pochopenie.
 

 

 NEPREHLIADNITE

cestovanie - cestovateľský server Cestovanie.biz server o cestovaní - nájdite si aj vy témy, ktoré vás zaujímajú. Cestujte očami po zaujímavých miestach aj vy a prejdite si niektoré zaujímavé miesta prostredníctvom webu

 
 

 

   ŽIVOČÍŠTVO
Súčasné zloženie nášho živočíšstva je výsledkom dlhého historického
vývoja a formovania prírody. V priebehu vývoja sa uplatňovali aj vplyva
klimatické, geologické, vplyvy ľudskej činnosti, industrializácia,
vodohospodárske, regulačné zásahy, znečisťovanie vodných tokov, dopad
poľnohospodárskej veľkovýroby, ktoré za pomerne krátky čas významne
ovplyvnili zloženie a existenciu živočíšnych spoločenstiev. Medzi najviac
ohrozené druhy fauny okresu patria dravé vtáky, hmyzožravce, stepné a vodné
druhy živočíchov. Živočíšstvo veľmi citlivo reaguje na zmeny v životnom
prostredí, pretože zmeny v prírodných pomeroch zapríčiňujú zmeny a
narušenie rovnováhy živočíšnych biocenózach.
Živočíšstvo okresu reprezentujú vzácne druhy teplomilných druhov
hmyzožravcov, vzácne mäkkýše, množstvo vodného vtáctva, chránené druhy
rýb, obojživelníkov, plazov a cicavcov. Najčastejšie je zastúpenie avifauny, z
vyše 260 druhov vtákov, ktoré sa na území okresu nachádzajú, je chránených
129 druhov. V červenej knihe ohrozených a vzácnych druhov rastlín a
živočíchov je drop veľký a fúzatý zaradený medzi kriticky ohrozené druhy.
Tento vzácny druh najväčšieho európskeho stepného vtáka mal kedysi
prirodzený domov v rovinatej oblasti regiónu Komárno..
 


erb mesta Komárno Všetky práva vyhradené © 2009-2010   MESTOKOMARNO.com neoficiálne stránky mesta Komárno  - kontakt: komarno*cestovanie.biz
Zakazuje sa akákoľvek ďalšia reprodukcia a kopírovanie obsahu, linkovanie na súbory a iné poškodzovanie autorských práv. Akékoľvek iné využitie obsah okrem informovanosti pre vlastné použitie a akúkoľvek ďalšiu distribúciu, sa zakazuje. All right reserved, all uses of published materials are prohibited. Any next distributions and reproduction of any materials without knowledge and agrees of authors is prohibited.