KOMÁRNO - HOME PAGE
Komárno | Dávna história | Nová história | Geografia | Flóra | Fauna | Kúpele | Kultúra | Pamiatky | Pevnosť | Celementia | Významné budovy | Pamätníky | Alžbetin most | Kostoly

HLAVNÁ PONUKA

Komárno
Dávna história
Novodobá história
Geografia
  - Flóra
  - Fauna
  - Kúpeľné mesto
Kultúra
Historické pamiatky
  - Pevnostný systém
  - Celementia
  - Významné budovy
  - Pamätníky
  - Alžbetin most
  - Kostoly a viera
 
 

REKLAMA

 

KONTAKTY

Kultúra a spoločnosť -
Úrady a inštitúcie -
Školstvo -
Banky -
Mesto -
Web -

 

 

 KOMÁRNO

erb mesta Komárno Mesto Komárno leží na južnom Slovensku pri brehu Dunaja a zároveň pri štátnej hranici s Maďarskom. S našim južným susedom ho spája most Sv. Alžbety v ktorého strede je línia štátnej hranice. Samotné mesto je predstavené ďalej na týchto stránkach.
 

 

 EDITORIAL

Vitajte na týchto stránkach. Práca na nich sa zastaví až keď zmizne tento text. Pracujeme na dopĺňaní sekcií a fotografií z miest, ktoré ešte nie sú nafotené. Ďakujeme za pochopenie.
 

 

 NEPREHLIADNITE

cestovanie - cestovateľský server Cestovanie.biz server o cestovaní - nájdite si aj vy témy, ktoré vás zaujímajú. Cestujte očami po zaujímavých miestach aj vy a prejdite si niektoré zaujímavé miesta prostredníctvom webu

 
 

 

 VÝZNAMNÉ BUDOVY
Významné budovy a informácie o nich:

Mesto Komárno - Trojičný stĺp - Morový stĺp Trojičný stĺp
Bol postavený v roku 1715 na námestí naproti radnici, pripomína jednu z častých pohrôm a vojen, ktoré postihli mesto. Dali ho postaviť obyvatelia Komárna na pamiatku morovej epidémie, ktorá zúrila v meste v rokoch 1710 - 1711 a ukončenia kuruckých vojen. Na vrchole stĺpu je umiestnené súsošie znázorňujúce sv. Trojicu a korunováciu Panny Márie, na podstavci sú postavy piatich svätých - sv. Antona, sv. Sebastiána, sv. Rozálie, sv. Rocha a svätého Františka Xaverského. Ku každému svätcovi je na obrube podstavca vypísaný latinský hexameter s chronogramom.

Mesto Komárno - Mestská radnica Mestská radnica

Je najcharakteristickejšou pamiatkou neoklasicistického stavebného slohu v Komárne, ktorá bola vo svojej pôvodnej podobe postavená v roku 1725. Bola používaná na zasadnutia mestskej rady, ktorej pozemok zakúpilo mesto ešte v roku 1690. Radnicu úplne zničilo zemetrasenie v roku 1763. Obnova budovy sa uskutočnila v roku 1766, ale často sa opakujúce prírodné katastrofy ju opäť zničili. Na jej základoch bola postavená v roku 1875 podľa projektu architektov Gorstenbergena a Arvého nová radnica, ktorá stojí dodnes. Veľkú zasadaciu sálu mestskej radnice zdobili až do rozpadu Rakúsko-Uhorskej monarchie obrazy: Prísaha komárňanského sudcu, Zemetrasenie, Mária Terézia, Jozef II., František Jozef I., a obrazy významných osobností mesta. Dnes sa väčšina týchto obrazov nachádza v obrazárni Podunajského múzea.

Župný dom

Vo svojej pôvodnej podobe bol vybudovaný v roku 1798 v neskorobarokovom slohu. V roku 1813 bol klasicisticky prestavaný. V 80-tych rokoch 19. storočia budovu nadstavali a prefasádovali podľa projektu architektov Arvého a Gorstenbergena.

Budova bývalého Jezuitského kolégia

Baroková budova bývalého jezuitského kolégia patrí medzi najstaršie stavby mesta. Jej najstaršia časť bola postavená ešte v roku 1654. V rokoch 1748 - 1757 budovu prestavali a značne rozšírili. Po rozpustení jezuitského rádu, prešla do vlastníctva rádu benediktínov, ktorí v nej obnovili gymnaziálne vyučovanie.

Dôstojnícky pavilón

Budovu vybudovali v rokoch 1858 - 1863 v neogotickom štýle, pripomínajúcom anglickú gotiku. V tejto rozsiahlej budove v tvare "U", jednej z najväčších objektov mesta, bol kedysi vybudovaný dôstojnícky zbor miestnej vojenskej posádky.V tejto budove býval so svojimi rodičmi slávny mikrobiológ Stanislav Prowazek, objaviteľ pôvodcu škvrnitého týfusu. V období medzi dvoma vojnami v budove fungovalo mestské divadlo.
V súčasnosti budova slúži účelom rôznych kultúrnych, zdravotníckych, školských zariadení, po zreštaurovaní sa používa veľká sála na slávnostné akty, ako promócie absolventov City University, audiencie primárora a pod.

Mesto Komárno - Dôstojnícky pavilón Mesto Komárno - Dôstojnícky pavilón Mesto Komárno - Dôstojnícky pavilón

Budova Podunajského múzea

Pozoruhodnou pseudoromantickou stavbou mesta je budova Podunajského múzea, postavená v roku 1913 za osem mesiacov. Pôvodne slúžila ako kultúrny palác na usporadúvanie kultúrnych a spoločenských akcií, dnes je vyhradená pre muzeálne účely. Vo výstavných miestnostiach múzea si môže návštevník prezrieť hodnotnú stálu archeologickú, historickú a národopisnú expozíciu, ako aj dočasné tematické a výtvarné výstavy.

Budova Slovenského gymnázia, bývalá chlapčenská škola

Už v roku 1927 sa ozvali prvé hlasy na zriadenie slovenského gymnázia v Komárne. Ministerstvo školstva to však zamietlo. Avšak v roku 1936/37 sa otvorilo reálne gymnázium. Škola nemala vlastnú budovu, tri triedy boli umiestnené v Maďarskej meštianskej škole. Vyučovať sa začalo v roku 1938/39, ale podľa rozhodnutia viedenskej arbitráže bolo zrušené a nový začiatok vyučovania začal až o 7 rokov neskôr.

Budova súdu

Budovu postavili v 70-tych rokoch 19. storočia a nesie neorenesančné stopy. Je jednou z významných pamiatok vtedajšieho staviteľstva. Stavba bola zrealizovaná na základe projektov profesora Sándora. V budove od prvopočiatkov až do dnešných čias sídli súdna prokuratúra.

Budova Zichyho paláca

Dvojposchodová budova, postavená okolo roku 1800 v klasicistickom štýle. Vjazd do objektu je lemovaný portálom uprostred fasády, nad ním je balkón so železnou klasicistickou mrežou. Vo dvore sú otvorené arkády.

Budova Zlatá ryba

V roku 1907 ju dal postaviť Pick Ignác, obchodník. Po jeho smrti tu Schlaffer zriadil reštauráciu, neskôr sa do budovy nasťahovali kancelácie komunálnej služby a na prízemí otvorili bufet pod názvom Ryba.

Bývalá kaviareň - Zlatý sud

Bývalá kaviareň Grand bola postavená v rokoch 1889-1901. Počas 1. republiky sa stala majetkom podniku Agrasol. Po roku 1938 tu sídlilo Ekonomické Grémium, prízemie si odkúpil čašník Koncz a prevádzkoval tu kaviareň pod menom Zlatý sud. Po skončení 2. svetovej vojny sa kaviareň zrušila a do budovy sa prisťahovala pobočka Sovietskej dunajskej flotily.

Secesná budova Slovenskej sporiteľne

Secesná budova bola postavená v rokoch 1901-1902 podľa projektov Ferenca Fischera. Jej brána je dielom komárňanského umeleckého zámočníka Andrása.

Budova Jókaiho divadla

Jókaiho divadlo bolo otvorené v roku 1987 po viac ako desiatich rokoch stavebných prác. Vo vstupnej časti budovy sa nachádza plastika sochára Bártfaya, na poschodí, steny zdobia plastiky sochára Kaveckého a interiér dopĺňajú práce maliara Mestera Petra

 


erb mesta Komárno Všetky práva vyhradené © 2009-2010   MESTOKOMARNO.com neoficiálne stránky mesta Komárno  - kontakt: komarno*cestovanie.biz
Zakazuje sa akákoľvek ďalšia reprodukcia a kopírovanie obsahu, linkovanie na súbory a iné poškodzovanie autorských práv. Akékoľvek iné využitie obsah okrem informovanosti pre vlastné použitie a akúkoľvek ďalšiu distribúciu, sa zakazuje. All right reserved, all uses of published materials are prohibited. Any next distributions and reproduction of any materials without knowledge and agrees of authors is prohibited.