KOMÁRNO - HOME PAGE
Komárno | Dávna história | Nová história | Geografia | Flóra | Fauna | Kúpele | Kultúra | Pamiatky | Pevnosť | Celementia | Významné budovy | Pamätníky | Alžbetin most | Kostoly

HLAVNÁ PONUKA

Komárno
Dávna história
Novodobá história
Geografia
  - Flóra
  - Fauna
  - Kúpeľné mesto
Kultúra
Historické pamiatky
  - Pevnostný systém
  - Celementia
  - Významné budovy
  - Pamätníky
  - Alžbetin most
  - Kostoly a viera
 
 

REKLAMA

 

KONTAKTY

Kultúra a spoločnosť -
Úrady a inštitúcie -
Školstvo -
Banky -
Mesto -
Web -

 

 

 KOMÁRNO

erb mesta Komárno Mesto Komárno leží na južnom Slovensku pri brehu Dunaja a zároveň pri štátnej hranici s Maďarskom. S našim južným susedom ho spája most Sv. Alžbety v ktorého strede je línia štátnej hranice. Samotné mesto je predstavené ďalej na týchto stránkach.
 

 

 EDITORIAL

Vitajte na týchto stránkach. Práca na nich sa zastaví až keď zmizne tento text. Pracujeme na dopĺňaní sekcií a fotografií z miest, ktoré ešte nie sú nafotené. Ďakujeme za pochopenie.
 

 

 NEPREHLIADNITE

cestovanie - cestovateľský server Cestovanie.biz server o cestovaní - nájdite si aj vy témy, ktoré vás zaujímajú. Cestujte očami po zaujímavých miestach aj vy a prejdite si niektoré zaujímavé miesta prostredníctvom webu

 
 

 

 PEVNOSTNÝ SYSTÉM
Rozsiahly pevnostný systém sa postupne začlenil do celku rozrastajúceho sa mesta. Celý novodobý pevnostný systém predstavuje z hľadiska fortifikačných stavieb na Slovensku významnú pamiatku s relatívne dobre zachovanými stavebnými prvkami. Doterajšie rôznorodé využitie jednotlivých fortov obrannej feťaze je nevhodné. Nielenže nedovoľuje prezentovať komplex ako pamiatku, využiť jej veľké priestorové kapacity na celospoločenské potreby, ale naviac je príšinou devastácie jej podstaty neodbornými zásahmi.

Miesto dnešného komárňanského hradu, jeho osídlenie, či využitie na obranné ciele prvýkrát spomína Anonym, ktorý žil za vlády kráľa Bélu IV.. V diele Gesta Hungarorum píše o založení mesta Komárna. Syn Ketela - Alaptolma postavil hrad a nazval ho Komárom. Alaptolma vystaval hrad pravdepodobne v 1. polovici 10. storočia. Komárno musíme teda zaradiť medzi najstaršie hrad vystavané v našich krajinách. Komárno bolo kráľovským hradom blízko západnej hranice vtedajšieho štátu a tak bolo prirodzené, že v nasledujúcich storočiach ho zosilňovali a zdokonaľovali. Komárňanský pevnostný systém bol najväčšou a najsilnejšou fortifikačnou stavbou rakúsko-uhorskej monarchie. Vybudovali ho pre 200 tisícovú armádu dokonalou stavebnou technikou. Vonkajší obvod Palatínskej a Vážskej línie dosahuje dĺžku 6 km a ich zastavaná plocha s ochranným pásom meria približne 120 tisíc m2. Hrot západného bastiónu Novej pevnosti nesie nápis: NEC ARTE NEC MARTE (Ani ľsťou, ani silou) Tieto slová v plnej miere charakterizujú na svoju dobu dokonalý nedobytný pevnostný systém. Pre svoju historickú, dokumentačnú a architektonickú hodnotu ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku.. Pevnosti sa budeme venovať aj na kultúrnom magazíne Kulturno.sk a na magazíne zaujímavosí a noviniek ZN.sk

 


erb mesta Komárno Všetky práva vyhradené © 2009-2010   MESTOKOMARNO.com neoficiálne stránky mesta Komárno  - kontakt: komarno*cestovanie.biz
Zakazuje sa akákoľvek ďalšia reprodukcia a kopírovanie obsahu, linkovanie na súbory a iné poškodzovanie autorských práv. Akékoľvek iné využitie obsah okrem informovanosti pre vlastné použitie a akúkoľvek ďalšiu distribúciu, sa zakazuje. All right reserved, all uses of published materials are prohibited. Any next distributions and reproduction of any materials without knowledge and agrees of authors is prohibited.