KOMÁRNO - HOME PAGE
Komárno | Dávna história | Nová história | Geografia | Flóra | Fauna | Kúpele | Kultúra | Pamiatky | Pevnosť | Celementia | Významné budovy | Pamätníky | Alžbetin most | Kostoly

HLAVNÁ PONUKA

Komárno
Dávna história
Novodobá história
Geografia
  - Flóra
  - Fauna
  - Kúpeľné mesto
Kultúra
Historické pamiatky
  - Pevnostný systém
  - Celementia
  - Významné budovy
  - Pamätníky
  - Alžbetin most
  - Kostoly a viera
 
 

REKLAMA

 

KONTAKTY

Kultúra a spoločnosť -
Úrady a inštitúcie -
Školstvo -
Banky -
Mesto -
Web -

 

 

 KOMÁRNO

erb mesta Komárno Mesto Komárno leží na južnom Slovensku pri brehu Dunaja a zároveň pri štátnej hranici s Maďarskom. S našim južným susedom ho spája most Sv. Alžbety v ktorého strede je línia štátnej hranice. Samotné mesto je predstavené ďalej na týchto stránkach.
 

 

 EDITORIAL

Vitajte na týchto stránkach. Práca na nich sa zastaví až keď zmizne tento text. Pracujeme na dopĺňaní sekcií a fotografií z miest, ktoré ešte nie sú nafotené. Ďakujeme za pochopenie.
 

 

 NEPREHLIADNITE

cestovanie - cestovateľský server Cestovanie.biz server o cestovaní - nájdite si aj vy témy, ktoré vás zaujímajú. Cestujte očami po zaujímavých miestach aj vy a prejdite si niektoré zaujímavé miesta prostredníctvom webu

 
 

 

 PAMäTNÍKY
Prehľad pamätných miest a pamätníkov v meste Komárno:

Pomník obetiam fašizmu
Je venovaný pamiatke občanov, ktorí v čase 2. svetovej vojny boli odvlečení a zavraždení nemeckými fašistami.

Pamätná tabuľa obetiam Holocaustu

Nachádza sa na stene Malej synagogy. Pamätná tabuľa s hebrejským, slovenským a maďarským nápisom bola odhalená 29. apríla 1992.

Pomník padlých vojakov maďarskej Červenej armády

Pomník - náhrobok, umiestnený v rímsko-katolíckom cintoríne, pripomína hrdinstvo 102 vojakov a robotníkov, ktorí v roku 1919 v čase Maďarskej republiky rád položili svoje životy pri pokuse o nastolenie vlády proletariátu v Komárne. V noci na 1. mája 1919 menšie útvary maďarskej Červenej armády, robotníci z Gyoru a Tatabánye a komárňanskí proletári, ktorí boli vtedy v Maďarsku sa spoločnou silou pokúsili dobyť a obsadiť mesto Komárno. Na pamiatku hrdinou, ktorí v tomto boji padli, dali postaviť obyvatelia Komárna tento pomník.

Pamätná tabuľa Móra Jókaiho

Na pamiatku veľkého komárňanského rodáka, svetoznámeho romantického spisovateľa. Okrem jeho zachovalých rukopisov a osobných predmetov pripomínajú i pamätné tabule, z ktorých jedna označuje miesto, kde stál jeho rodný dom.

Pamätná tabuľa Franza Lehára

30. apríla 1870 sa tu narodil svetoznámy skladateľ operiet. Hoci okrem rodiska ho máločo viaže ku Komárnu, predsa ho obyvatelia mesta s hrdosťou pokladajú za svojho. Na jeho rodnom dome bola umiestnená pamätná tabuľa.

Pomník Móra Jókaiho

Tento pomník dali zhotoviť obyvatelia Komárna z verejnej zbierky v roku 1937 na počesť veľkého spisovateľa. Je umiestnený na nádvorí Podunajského múzea. Sediaca bronzová socha spisovateľa v nadžitovnej veľkosti, spočívajúca na širokom, stupňovite sa zmenšujúcom travertínovom podstavci, je dielom komárňanského sochára Júliusa Berecza.

Pomník generála Juraja Klapku

V maďarskej buržoázno-demokratickej revolúcií v rokoch 1848/49 komárňanská pevnosť odolávala útokom reakčných cisárskych vojsk. Hrdinskému veliteľovi pevnosti dalo mesto v roku 1896 postaviť pomník, ktorý zhotovil sochár József Róna. Po skončení 2. svetovej vojny, v časoch nacionálnej neznášanlivosti odstránili sochu z námestia a previezli ju do pevnosti. Pri príležitosti 700-ho výročia udelenia mestských privilégií Komárnu, znovu postavili sochu na novom podstavci v parku pred pevnosťou. Po roku 1989 sochu znovu postavili na jej pôvodnom mieste - na radničnom námestí.

Pomník generála M. R. Štefánika

Tento bronzový pomník bol postavený v roku 1936 významným českým sochárom Otakarom Španielom. V roku 1938 bola premiestnená do Banskej Bystrice, kde ju na vrchu Urpín postavili a kde zotrvala do konca 2. svetovej vojny. Po ukončení vojny ju previezli späť do Komárna a 9. mája 1948 umiestnili na mieste odstránenej sochy gen. Gyorgya Klapku na radničnom námestí. Odtiaľto ju v 50- tych rokoch odstránili a v roku 1968 ju postavili do ružovej aleje, avšak o šesť rokov ju opäť odstránili. Dnes stojí pred budovou Matice slovenskej.

Pomník Franza Lehára

Pomník bol odhalený 5. júna 1980 pri príležitosti jeho narodenia. Autorom je akademický sochár Emil Venkov.

 


erb mesta Komárno Všetky práva vyhradené © 2009-2010   MESTOKOMARNO.com neoficiálne stránky mesta Komárno  - kontakt: komarno*cestovanie.biz
Zakazuje sa akákoľvek ďalšia reprodukcia a kopírovanie obsahu, linkovanie na súbory a iné poškodzovanie autorských práv. Akékoľvek iné využitie obsah okrem informovanosti pre vlastné použitie a akúkoľvek ďalšiu distribúciu, sa zakazuje. All right reserved, all uses of published materials are prohibited. Any next distributions and reproduction of any materials without knowledge and agrees of authors is prohibited.