KOMÁRNO - HOME PAGE
Komárno | Dávna história | Nová história | Geografia | Flóra | Fauna | Kúpele | Kultúra | Pamiatky | Pevnosť | Celementia | Významné budovy | Pamätníky | Alžbetin most | Kostoly

HLAVNÁ PONUKA

Komárno
Dávna história
Novodobá história
Geografia
  - Flóra
  - Fauna
  - Kúpeľné mesto
Kultúra
Historické pamiatky
  - Pevnostný systém
  - Celementia
  - Významné budovy
  - Pamätníky
  - Alžbetin most
  - Kostoly a viera
 
 

REKLAMA

 

KONTAKTY

Kultúra a spoločnosť -
Úrady a inštitúcie -
Školstvo -
Banky -
Mesto -
Web -

 

 

 KOMÁRNO

erb mesta Komárno Mesto Komárno leží na južnom Slovensku pri brehu Dunaja a zároveň pri štátnej hranici s Maďarskom. S našim južným susedom ho spája most Sv. Alžbety v ktorého strede je línia štátnej hranice. Samotné mesto je predstavené ďalej na týchto stránkach.
 

 

 EDITORIAL

Vitajte na týchto stránkach. Práca na nich sa zastaví až keď zmizne tento text. Pracujeme na dopĺňaní sekcií a fotografií z miest, ktoré ešte nie sú nafotené. Ďakujeme za pochopenie.
 

 

 NEPREHLIADNITE

cestovanie - cestovateľský server Cestovanie.biz server o cestovaní - nájdite si aj vy témy, ktoré vás zaujímajú. Cestujte očami po zaujímavých miestach aj vy a prejdite si niektoré zaujímavé miesta prostredníctvom webu

 
 

 

 NOVODOBÁ HISTÓRIA KOMÁRNA
Po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku ČSR štátna hranica na Dunaji rozdelila historickú Komárňanskú župu i mesto Komárno. Ľavobežná časť mesta sa stala sídlom novoutvorenej Rábsko-Komárňansko-Ostrihomskej župy. Územnou reorganizáciou roku 1923 bola táto župa zrušená a Komárno sa stáva sídlom Komárňanského okresu. Ako hraničné mesto ostáva na pokraji hospodárskeho záujmu. Väčší počet pracovných príležitostí poskytovali v meste iba lodenice, dunajský prístav, novozriadená výkupňa tabaku a elektráreň. Vytvorením československej štátnej správy, zriadením viacerých nových úradov a inštitúcií sa čiastočne zmenilo národostné zloženieobyvateľstva mesta, väčšinu obyvateľov však naďalej tvorili Maďari a Komárno sa v rokoch prvej republiky stalo strediskom kultúrneho a spoločenského života maďarskej menšiny na južnom Slovensku. Viedenskou arbitrážou z 2. novembra 1938 bolo južné pohraničie Slovenska a tým aj Komárno pripojené k horthyovskému Maďarsku a opäť sa stalo župným sídlom a zjednotené s pravobežným Komáromom. Vývoj mesta sa ešte viac spomalil, čo sčasti zapríčinila aj jeho veľká zadĺženosť a vojnové pomery. V rokoch 2. svetovej vojny bolo mesto viackrát bombardované. Prechodom forntu 30. marca 1945 sa Komárno opäť stalo hraničným mestom Československa. Začala sa obnova zničených komunikácií, mostov, budov a závodov mesta.

K hospodárskemu rozvoju mesta v neskorších rokoch prispelo vybudovanie novej lodenice. Pre jej pracovníkov sa budovali nové sídliská na okraji mesta. Postupne sa rozširovala sieť autobusových liniek miestneho závodu ČSAD a aj v mestskej doprave boli fiakre nahradené autobusmi. Budovateľskú prácu Komárňančanov narušila v júli 1954 dunajská povodeň. Obyvateľov Alžbetinho ostrova evakuovali, lebo celý ostrov bol zaliaty. Oveľa väčšie škody spôsobila povodeň v roku 1965. Voda zaliala okrajové časti mesta, lodenicu, na nižšie položených miestach vystúpila spodná voda, zničili sa cesty a poškodili železničné trate. Po tejto povodni rýchlym tempom pokračovala výstavba domov, ktorá v priebehu niekoľkých rokov celkom zmenila tvárnosť mesta. Došlo tiež k dynamickému rozvoju priemyslu a poľnohospodárstva. Na nových sídliskách a v nových obytných štvrtiach sa vybudovali obchody, reštaurácie, škôlky a jasle. V centrálnej časti mesta sa postavilo niekoľko verejných objektov -zmenáreň, VÚB, Sporiteľňa... Na námestiach sa postavilo niekoľko nových pomníkov a sôch, skrášľovalo sa historické jadro mesta i nové sídliská. Komárno v súčasnosti síce nepatrí medzi veľké mestá Slovenska, ale je rušným hraničným mestom s dobrou perspektívou ďalšieho rozvoja.

 


erb mesta Komárno Všetky práva vyhradené © 2009-2010   MESTOKOMARNO.com neoficiálne stránky mesta Komárno  - kontakt: komarno*cestovanie.biz
Zakazuje sa akákoľvek ďalšia reprodukcia a kopírovanie obsahu, linkovanie na súbory a iné poškodzovanie autorských práv. Akékoľvek iné využitie obsah okrem informovanosti pre vlastné použitie a akúkoľvek ďalšiu distribúciu, sa zakazuje. All right reserved, all uses of published materials are prohibited. Any next distributions and reproduction of any materials without knowledge and agrees of authors is prohibited.