KOMÁRNO - HOME PAGE
Komárno | Dávna história | Nová história | Geografia | Flóra | Fauna | Kúpele | Kultúra | Pamiatky | Pevnosť | Celementia | Významné budovy | Pamätníky | Alžbetin most | Kostoly

HLAVNÁ PONUKA

Komárno
Dávna história
Novodobá história
Geografia
  - Flóra
  - Fauna
  - Kúpeľné mesto
Kultúra
Historické pamiatky
  - Pevnostný systém
  - Celementia
  - Významné budovy
  - Pamätníky
  - Alžbetin most
  - Kostoly a viera
 
 

REKLAMA

 

KONTAKTY

Kultúra a spoločnosť -
Úrady a inštitúcie -
Školstvo -
Banky -
Mesto -
Web -

 

 

 KOMÁRNO

erb mesta Komárno Mesto Komárno leží na južnom Slovensku pri brehu Dunaja a zároveň pri štátnej hranici s Maďarskom. S našim južným susedom ho spája most Sv. Alžbety v ktorého strede je línia štátnej hranice. Samotné mesto je predstavené ďalej na týchto stránkach.
 

 

 EDITORIAL

Vitajte na týchto stránkach. Práca na nich sa zastaví až keď zmizne tento text. Pracujeme na dopĺňaní sekcií a fotografií z miest, ktoré ešte nie sú nafotené. Ďakujeme za pochopenie.
 

 

 NEPREHLIADNITE

cestovanie - cestovateľský server Cestovanie.biz server o cestovaní - nájdite si aj vy témy, ktoré vás zaujímajú. Cestujte očami po zaujímavých miestach aj vy a prejdite si niektoré zaujímavé miesta prostredníctvom webu

 
 

 

 KULTÚRA
 Komárno bolo jedným z dôležitých kultúrnych centier Uhorska už v minulých storočiach. Do veľkého župného sídla, navyše s čulým obchodným ruchom, ľahšie prenikala kultúra a vzdelanosť ako do odľahlých miest. V posledných rokoch 18. storočia tu začal vychádzať prvý populárno-náučný časopis Všeobecné zbierky v Uhorsku, slávne boli aj Komárňanské kalendáre. V meste už v minulosti vychádzalo viac týždenníkov, ba v revolučných rokoch 1849/49 aj denník. Prvé kino sa v roku 1908 usalašilo v drevenej búdke pri dunajskom cestnom moste. V Komárne sa narodili významné osobnosti svetovej kultúry - románopisec Mór Jókai a hudobný skladateľ Franz Lehár. V meste boli založené aj robotnícke kultúrne a športové spolky (spevokol Svornosť, Robotnícke ochotnícke divadlo, Robotnícka telovýchovná jednota...). Slovenskí obyvatelia mesta v 30-tych rokoch vyvíjali činnosť hlavne v Matici slovenskej. Sľubný kultúrny rozvoj mesta prerušila mníchovská zrada a v roku 1941 druhá svetová vojna. Po oslobodení kultúrny život v meste silne postihnutom vojnovými udalosťami sa rozvíjal pomaly. Nebolo ani dosť ľudí, ktorí by kultúrne podujatia organizovali. Kultúrno-osvetová činnosť sa rozvinula len v školách. Kultúrne potreby obyvateľov uspokojovalo jediné štátne kino. V terajšej budove múzea hneď po oslobodení otvorili osvetovú besedu, no bez stáleho osvetového pracovníka. Mestská ľudová knižnica bola spočiatku otvorená len niekoľko hodín v týždni. V roku 1955 v drevenej budove zriadili klubovňu mládeže. Slúžila do roku 1959, keď ju nahradil novopostavený závodný klub Slovenských lodeníc. Za medzník v dejinách komárňanskej kultúry možno označiť 23. júl 1963, keď verejnosti odovzdali Dom odborov, ktorý sa stal centrom celomestského života. V sále sa konali konferencie,
schôdze okresného charakteru, predstavenia divadelné a tanečné. Jeho súčasťou bol aj amfiteáter a budova na II. sídlisku zriadená v máji 1967. V súčasnosti budova Domu odborov slúži Matici slovenskej. Matica slovenská vykonáva medzi občanmi slovenskej národnosti záslužnú kultúrno-výchovnú prácu. Maďarské oblastné divadlo so sídlom v Komárne vzniklo na jar 1952 ako činoherné divadlo a svoju činnosť začalo v októbri 1952. Divadlo sa skladalo takmer len z ochotníkov, chýbal odborne vyškolený personál a mali i priestorové ťažkosti. 1. januára 1969 sa v Košiciach zriadila scéna Thália ako súčasť Maďarského oblastného divadla a okrem svojho hlavného poslania - pôsobiť medzi obyvateľmi maďarskej národnosti na východnom Slovensku pravidelne organizuje zájazdy aj do iných okresov s maďarským obyvateľstvom. Budova Podunajského múzea do roku 1950 patrila národnej kultúrnej komisii, neskôr okrem múzea tu mala sídlo aj okresná knižnica a okresný dom osvety. Prvé miestnosti sa sprístupnili v roku 1952, keď nastúpili aj prví profesionálni pracovníci. V doterajších priestoroch sú bohaté zbierky predmetov od najstarších dejín do roku 1918. Samostatnú zbierku tvorí expozícia sakrálneho umenia v Pravoslávnom kostole zriadená v roku 1967.

Mesto Komárno postupne vyrástlo na významné stredisko kultúry, o čom svedčia mnohé podujatia medzinárodného charakteru. Ročne alebo periodicky sa opakujúce kultúrne podujatia umocňujú zviditeľnenie mesta aj v umeleckých a vedeckých kruhoch. Medzinárodná spevácka súťaž - Lehárovo Komárno, organizovaná dvojročne a s ním spojený Lehárov festival je usporiadaný na počesť rodáka z Komárna, autora populárnych operetných melódií. K srdciam obyvateľov regiónu, ako aj hostí nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia, prirástlo každoročne opakujúce sa týždenné podujatie - Komárňanské dni, v rámci ktorých je organizovaný aj medzinárodný pouličný beh Komárno - Komárom. Na počesť ďalšieho rodáka mesta, romantického spisovateľa Móra Jókaiho sa každoročne organizujú Jókaiho dni, ktoré sú oslavou literárneho umenia, ale aj súťažou maďarských divadelných súborov a jednotlivcov v prednese prózy a poézie. Každoročne sa opakujú Cyrilo-metodské slávnosti a Matičné dni, ktoré sú folklórnym festivalom slovenskej národnej kultúry za účasti súborov zo zahraničia. Na báze odbornej, vedeckej činnosti každoročne sa opakujú Selyeho dni a trojročne konaná konferencia tzv. Prowázekove dni s udelením Prowázekovej medaily najvýznamnejším vedcom v odbore mikrobiológie.

Kultúre Slovenska, aj Komárna sa už potom bližšie venuje kultúrny magazín KULTURNO.sk. Komárno ako súčasť regiónu Podunajsko tam nachádza svoj vlastný priestor a prezentuje sa aj miestny folklór.
 


erb mesta Komárno Všetky práva vyhradené © 2009-2010   MESTOKOMARNO.com neoficiálne stránky mesta Komárno  - kontakt: komarno*cestovanie.biz
Zakazuje sa akákoľvek ďalšia reprodukcia a kopírovanie obsahu, linkovanie na súbory a iné poškodzovanie autorských práv. Akékoľvek iné využitie obsah okrem informovanosti pre vlastné použitie a akúkoľvek ďalšiu distribúciu, sa zakazuje. All right reserved, all uses of published materials are prohibited. Any next distributions and reproduction of any materials without knowledge and agrees of authors is prohibited.