KOMÁRNO - HOME PAGE
Komárno | Dávna história | Nová história | Geografia | Flóra | Fauna | Kúpele | Kultúra | Pamiatky | Pevnosť | Celementia | Významné budovy | Pamätníky | Alžbetin most | Kostoly

HLAVNÁ PONUKA

Komárno
Dávna história
Novodobá história
Geografia
  - Flóra
  - Fauna
  - Kúpeľné mesto
Kultúra
Historické pamiatky
  - Pevnostný systém
  - Celementia
  - Významné budovy
  - Pamätníky
  - Alžbetin most
  - Kostoly a viera
 
 

REKLAMA

 

KONTAKTY

Kultúra a spoločnosť -
Úrady a inštitúcie -
Školstvo -
Banky -
Mesto -
Web -

 

 

 KOMÁRNO

erb mesta Komárno Mesto Komárno leží na južnom Slovensku pri brehu Dunaja a zároveň pri štátnej hranici s Maďarskom. S našim južným susedom ho spája most Sv. Alžbety v ktorého strede je línia štátnej hranice. Samotné mesto je predstavené ďalej na týchto stránkach.
 

 

 EDITORIAL

Vitajte na týchto stránkach. Práca na nich sa zastaví až keď zmizne tento text. Pracujeme na dopĺňaní sekcií a fotografií z miest, ktoré ešte nie sú nafotené. Ďakujeme za pochopenie.
 

 

 NEPREHLIADNITE

cestovanie - cestovateľský server Cestovanie.biz server o cestovaní - nájdite si aj vy témy, ktoré vás zaujímajú. Cestujte očami po zaujímavých miestach aj vy a prejdite si niektoré zaujímavé miesta prostredníctvom webu

 
 

 

 HISTORICKÉ PAMIATKY
 Následkom neustálych vojnových ťažení a častých prírodných pohrôm, ktoré postihli mesto a okolie sa tu z najstarších kultúrno-historických pamiatok zachovalo iba niekoľko. Väčšina z nich bola spustošená za tatárskeho vpádu a tureckých nájazdov, čo sa ešte uchovalo, to zničili povodne a zemetrasenia. Okrem toho najstaršiu časť Komárna v čase rozšírenia pevnostného systému vyvlastnili pre vojenské účely a zdemolovali. Preto okrem starej pevnosti niekoľkých rannostredovekých kostolov sa na území okresu nezachovali skoro žiadne staršie kultúrno-historické pamiatky.
Väčšina objektov, ktoré sú dnes chránené, pochádza z rokov po 17. storočí, napriek tomu však tieto predstavujú značné historické a kultúrne hodnoty. Ich zachovanie, údržba a spoznanie je jedným z významných úloh našej doby, aby nám pomáhali pripestovaní kultúrnych tradícií, na ktoré nadväzuje náš dnešný život. Na území okrem pamiatkovo chránených budov sa ešte v hojnom počte nachádzajú archeologické náleziská, dokumentujúce kultúry viacerých období.


Mesto Komárno - Galéria Mesto Komárno - Galéria Mesto Komárno - Galéria

Rieky Dunaj a Váh tvorili kedysi hlavné dopravné tepny, ktorými sa k nám dostávali všetky národy, ale nezachovali sa po nich žiadne písomné pamiatky. Veľký počet týchto pamiatok si môže návštevník prezrieť vo výstavných miestnostiach Podunajského múzea. Okrem spomenutých archeologických nálezov a pamiatok rôznych stavebných slohov predošlých storočí nachádza aj značný počet pamiatkovo chránených umeleckých diel a iných z hľadiska histórie a histórie umenia vzácnych predmetov, zariadení a ďalších pamiatok cirkevného a svetského charakteru. Medzi týmito zaujímajú významné miesto pomníky a pamätné tabule, viažuce sa k významným historickým udalostiam tohto kraja alebo postavené na počesť tu narodených, žijúcich veľkých osobností. Všeobecne známe a z umelecko-historického hľadiska veľmi cenné maľby, umelecky tvarované oltáre a kazateľnice v našich najstarších kostoloch.
 


erb mesta Komárno Všetky práva vyhradené © 2009-2010   MESTOKOMARNO.com neoficiálne stránky mesta Komárno  - kontakt: komarno*cestovanie.biz
Zakazuje sa akákoľvek ďalšia reprodukcia a kopírovanie obsahu, linkovanie na súbory a iné poškodzovanie autorských práv. Akékoľvek iné využitie obsah okrem informovanosti pre vlastné použitie a akúkoľvek ďalšiu distribúciu, sa zakazuje. All right reserved, all uses of published materials are prohibited. Any next distributions and reproduction of any materials without knowledge and agrees of authors is prohibited.