KOMÁRNO - HOME PAGE
Komárno | Dávna história | Nová história | Geografia | Flóra | Fauna | Kúpele | Kultúra | Pamiatky | Pevnosť | Celementia | Významné budovy | Pamätníky | Alžbetin most | Kostoly

HLAVNÁ PONUKA

Komárno
Dávna história
Novodobá história
Geografia
  - Flóra
  - Fauna
  - Kúpeľné mesto
Kultúra
Historické pamiatky
  - Pevnostný systém
  - Celementia
  - Významné budovy
  - Pamätníky
  - Alžbetin most
  - Kostoly a viera
 
 

REKLAMA

 

KONTAKTY

Kultúra a spoločnosť -
Úrady a inštitúcie -
Školstvo -
Banky -
Mesto -
Web -

 

 

 KOMÁRNO

erb mesta Komárno Mesto Komárno leží na južnom Slovensku pri brehu Dunaja a zároveň pri štátnej hranici s Maďarskom. S našim južným susedom ho spája most Sv. Alžbety v ktorého strede je línia štátnej hranice. Samotné mesto je predstavené ďalej na týchto stránkach.
 

 

 EDITORIAL

Vitajte na týchto stránkach. Práca na nich sa zastaví až keď zmizne tento text. Pracujeme na dopĺňaní sekcií a fotografií z miest, ktoré ešte nie sú nafotené. Ďakujeme za pochopenie.
 

 

 NEPREHLIADNITE

cestovanie - cestovateľský server Cestovanie.biz server o cestovaní - nájdite si aj vy témy, ktoré vás zaujímajú. Cestujte očami po zaujímavých miestach aj vy a prejdite si niektoré zaujímavé miesta prostredníctvom webu

 
 

 

 CELEMENTIA
Bývalé rímske castellum v chotári obce Iža. Rimania už na konci 1. storočia budovali pozdĺž Dunaja opevnené vojenské tábory. Celemntiu začali budovať pravdepodobne na začiatku 2. storočia po posilnení tábora Brigetio, ležiaceho na pravom brehu Dunaja. Prvý opevnený tábor, chránený zemnými valmi vznikol ešte za panovania cisára Domitiána, neskôr ho vojaci prvej pomocnej légie opevnili silnými kamennými múrmi. Za panovania Marca Aurélia, v čase markomanských vojen castellum bolo zničené požiarom, jej posledné obnovenie sa urobilo pravdepodobne za panovania cisára Valeriána. Celemantia, toto štvoruhoľníhové rímske castellum, leží na ľavom brehu Dunaja medzi Komárnom a Ižou. Bočné múry pevnosti dosiahli dĺžku 172 metrov, ich hrúbka presahovala 2,2 metra. Archeologický výskum Celemantie sa začal už na začiatku nášho storočia, v roku 1906, pod vedením dr. Jánosa Tóth Kurucza. Ďalší výskum prebiehal v rokoch 1955 - 1957 pod vedením dr. Svobodu. V bašte č. VI. je zriadené Rímske lapidárium, kde je verejnosti sprístupnená prevažná väčšina odkrytých archeologických nálezov z Celemantie.


zdroj: obnova.sk
 


erb mesta Komárno Všetky práva vyhradené © 2009-2010   MESTOKOMARNO.com neoficiálne stránky mesta Komárno  - kontakt: komarno*cestovanie.biz
Zakazuje sa akákoľvek ďalšia reprodukcia a kopírovanie obsahu, linkovanie na súbory a iné poškodzovanie autorských práv. Akékoľvek iné využitie obsah okrem informovanosti pre vlastné použitie a akúkoľvek ďalšiu distribúciu, sa zakazuje. All right reserved, all uses of published materials are prohibited. Any next distributions and reproduction of any materials without knowledge and agrees of authors is prohibited.